SIKAMA distributör för Spolmunstycken från Pesu-Karhu i Sverige

 

SIKAMA AB är sedan 1 september 2011 ensam distributör för Pesu-Karhu (ingår i Rauplan Oy) i Sverige. Pesu-Karhu tillverkar spolmunstycken, strålrör, spolhandtag, spolventiler och strålmunstycken för användning i tuffa och utsatta miljöer. 

Spolmunstycken-Pesu-Karhu.jpg 

SIKAMA levererar sedan länge några modeller av dessa robusta och stryktåliga spolmunstycken tillverkade av det finska företaget Pesu-Karhu (ingår i Rauplan Oy). Från 1/9 2011 har samarbetet utökats till att omfatta även övriga strålrör, spolhandtag, spolventiler och strålmunstycken. 

Dessa Spolmunstycken är mycket robusta, rejäla och stryktåliga och klarar därmed att dagligen användas i tuffa och utsatta miljöer.

 

Spolmunstycken används på många platser t ex storkök, pappersbruk där det behövs stora flöden, slakterier, betongstationer och andra industrier för avspolning och tvätt av stora ytor, men även vid förstahands släckning av brand.

 

För ytterlligare information om Spolmunstycken från Pesu-Karhu.

 

SIKAMA förser svensk och dansk industri med produkter och system för vätskehantering. Produkter i form av Pumpar, Flödesmätare, Slang och Armatur. System som Doseringssystem, Blandningssystem, Tankningssystem och Övervakningssystem.

 

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök