SIKAMA deltar och ställer ut på SPTs temadag 11 november 2010

SIKAMA kommer att deltaga på SPTs (Scandinavian Petroleum Technic Association) temadag den 11 noverber 2010 på World Trade Center i Stockholm.

SIKAMA kommer också att ställa ut produkter som anknyter till seminarierna och då bland annat volymmätare / flödesmätare som uppfyller MID Direktivet.

För ytterligare information.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök