SIKAMA Presenterar nytt Systemblad för Energieffektiviseringssystem & Bränsleoptimering (SEEMP) på fartyg

Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) innehåller bästa praxis för bränsleeffektiv drift av fartyg, som exempelvis bättre hastighetshantering under fartygsseglatser. Sådana effektiviseringar kommer att avsevärt minska bränsleförbrukningen och därmed CO2-utsläppen.

Med PEM2 Propulsion Efficiency Monitor har VAF Instruments utvecklat ett helt nytt övervakningssystem som bygger på många års erfarenhet och beprövad teknik, men med modern användarvänlig elektronik.

Ett PEM2 System kan övervaka en eller två T-Sense Vridmomentsmätsystem tillsammans med bränsleförbrukningen från 4 motorer/förbrukare (max 8 st VAF Flödesmätare).

Den vinstbesparing i form av minskad bränsleförbrukning som är möjlig att göra med ett T-Sense Vridmomentsmätsystem ger en återbetalningstid för investeringen som är mycket kort.

För mer information om Energieffektivisering & Bränsleoptimering på fartyg.

 

SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet. 

 

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök