SIKAMA Presenterar ny Produktinfo för Energieffektiviseringssystem & Bränsleoptimering (SEEMP)

  • Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) innehåller bästa praxis för bränsleeffektiv drift av fartyg, som exempelvis bättre hastighetshantering under fartygsseglatser. Sådana effektiviseringar kommer att avsevärt minska bränsleförbrukningen och därmed CO2-utsläppen
  • Med VAF PEM2 Propulsion Efficiency Monitor kan en eller två T-Sense Vridmomentsmätsystem övervakas tillsammans med bränsleförbrukningen från 4 motorer/förbrukare (max 8 st VAF Flödesmätare)
  • Den vinstbesparing i form av minskad bränsleförbrukning som är möjlig att göra med ett T-Sense Vridmomentsmätsystem ger mycket kort återbetalningstid för investeringen
  • Vinstbesparingen bygger på erfarenheter från slutanvändare och i många fall uppnåddes en vinstbesparing på >5 %
  • T-Sense Vridmomentsmätsystem kan även levereras med optionen "THRUST measurement", kallad TT-Sense, vilket göra detta TT-Sense mätsystem unikt och ett oumbärligt verktyg för optimering av fartygsprestanda

För mer information om Energieffektivisering & Bränsleoptimering (SEEMP).

 

SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet. 

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök