SIKAMA AB tog hem order på utrustning för höghastighetstankning av fordon för gruvor

SIKAMA har levererat utrustning för höghastighetstankning av mycket stora lastare, truckar och grävmaskiner inom gruvindustrin. Tankarna på dessa fordon rymmer upp till 7 000 l diesel vilket gör att tankningshastigheten måste vara så hög som möjligt för att minimera stilleståndstiden.

CAT-Dumper.jpg 

De befintliga pumparna hade en kapacitet på mellan 200 och 400 l/min vilket gjorde att det kunde ta mer än en halvtimme att tanka fordonen. Med den nya utrustningen från SIKAMA går det att fylla fordonen på ca 10 min - en avsevärd tidsbesparing som ökar fordonens produktivitet.

Utrustningen består av pumpar, flödesmätare, ventiler och överströmningsventiler.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök