Preem valde Sikama till sin nya utrustning för brandskumshanteringen

På Preem Petroleums anläggning i Skarvikshamnen i Göteborg finns övervaknings- och brandsläckutrustning vid utlastningen.  Detta för att förhindra att brand/explosion uppstår vid ett eventuellt läckage av produkt. Brandsläckningsmediet består av skum som lagras i en separat liggande tank. Då skummet är en färskvara och har ett bäst föredatum måste det kunna pumpas bort och ersättas med nytt, med visst tidsintervall.

För hanteringen av detta skum valde Preem under våren 2007 att beställa utrustning från Sikama. Vid pumpningen är det viktigt att brandskummet hanteras varsamt för att förhindra skummbildning i systemet. Sikamas lösning bestod av en luftdriven membranpump från ARO, slangar och lämpliga kopplingar.

"Den levererade utrustning har gjort arbetet med hanteringen och bytet av släckningmediet både snabbare och enklare" berättar depåchef Milan Geld på Preem Petroleum.

Klicka för information om ARO Tyckluftsdrivna Membranpumpar, slang och kopplingar.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök