Nytt samarbetsavtal mellan Sikama AB och Grundfos Sverige AB

Grundfos är en av världens största pumptillverkare med produktions- och försäljningsbolag över hela världen.

Sikama är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering, där pumpar är en viktig del som nu ytterligare förstärks med Grundfos pumpprogram.

Genom avtalet blir Sikama huvudåterförsäljare av Hilge/Grundfos program av Centrifugalpumpar och Lobrotorpumpar. Dessa produktgrupper riktar sig i första hand till livs- och läkemedelsindustrin, men används även inom kemisk industri och papper- & cellulosaindustri. 

I och med detta samarbete kommer Sikama även att marknadsföra Grundfos eldrivna Membrandoseringspumpar, SMART Digital, med den unika stegmotortekniken som ger lägre pulsationer än konventionella membrandoseringspumpar.

Sikama kommer även att sälja Grundfos breda program av centrifugalpumpar.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök