Nynäs Raffinaderi AB i Göteborg valde ångslangar från Sikama

Nynas har ett nätverk av raffinaderier och depåer över hela Europa. Med över sjuttio års erfarenhet är Nynäs en av Europas ledande leverantörer av bitumen. Metallslang-m-kopplingar-1.jpg

Bitumen används huvudsakligen som bindemedel i asfalt för vägar, men också inom industrin i bland annat isoleringsmaterial och takpapp.

Raffinaderiet i Göteborg ställs av för underhållsstopp några veckor under vinterhalvåret. Då saneras och skyddas rör och känslig utrustning med ånga.

”Efter den senaste skyddsronden och en mindre incident beslutade vi oss för att införskaffa säkrare ångslangar. Ångan har en temperatur på över 200 °C vilket ställer höga krav på slangen för att minska olycksfallsrisken. Valet blev en stålomspunnen PTFE-slang från Sikama. Provtryckt med monterade kopplingar,” berättar produktionstekniker Anders Bengtsson.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök