ISO 14001:2015

Från och med den 3 mars 2016 är Sikama AB ISO certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifieringsrevision utfördes av SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut utan anmärkning.

 

Miljöpolicy 

Sikama som produkt- och tjänsteleverantör inom vätske- och gashantering arbetar för att förebygga och minska miljöpåverkan.

Det gör vi genom att:

  • erbjuda kalibrering och service med egen utrustning till våra kunder i våra lokaler i Skogås eller ute hos kunden. Med regelbunden kalibrering tillser vi att kundens utrustning optimeras och med fortlöpande service ökar livslängden och på så vis minskar belastningen på miljön.
  • planera transporter och resor för att reducera skadliga miljöutsläpp.
  • välja och erbjuda miljöanpassade produkter då det är möjligt. 

 

Vi följer gällande miljölagstiftning och andra gällande lagar och förordningar och vi arbetar med att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete genom kompetensutveckling och förbättringsmål.

 
Sitemap
Sök