ISO 9001:2015

Från och med den 3 mars 2016 är Sikama AB ISO certifierade enligt ISO 9001:2015.

Certifieringsrevision utfördes av SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut utan anmärkning.

 

Kvalitetspolicy 

Sikama levererar pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service för vätske- och gashantering.

Våra kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi uppfyller våra kunders kvalitetskrav och skapar mervärde för dem. 

Vi anser att långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter är mycket viktigt för att vidmakthålla hög kvalitet.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom kompetensutveckling och förbättringsmål.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök